26.10.08

"יבנה המקדש" - גליון 1 (98) – חשון ה'תשס"ט

<lamikdash@gmail.com>
"יבנה המקדש" - גליון 1 (98) – חשון ה'תשס"ט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

 - גליון 1 (98) – חשון ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968,  lamikdash@gmail.com

הזמנה

התנועה לכינון המקדש מתכבדת להזמין אתכם ובני ביתכם

לסעודת המקדש ה-12

לזכר מרן אדמו"ר רבי דוד אלבום זצוקללה"ה

ראש וראשון לדורשי המקדש

בהשתתפות מאוחדת של כל תנועות המקדש והר הבית

בתכנית

סעודת הרמבם

"וקבעתי יום עלייתי ליום טוב ושמחה בה' ואכילה ושתיה" (רמב"ם ספר החרדים תשובה פ"ג)

ברכת הרב דב ליאור

מרן ראש הישיבה וזקן הרבנים

שירה וזמרה

שירי הלל והודאה להשי"ת שזיכנו לעלות ולראות

הרב ד"ר מיכאל בן-ארי

חידושים בחקר הר הבית והמקדש

הקרנת בכורה

סרט: "ההר העם והמקדש"

הגרלה,

כרטיסים ניתן לרכוש במהלך הערב

כלים למשמרת

מכירת כלי המקדש למשמרת עד לבנין המקדש

בהשתתפות: רבנים חברי כנסת ואישי ציבור

"סעודת המקדש" תתקיים בעזהי"ת

יום רביעי, ליל נר רביעי של חנוכה

כז כסלו (24/12/08), בשעה  18.00

בבניני האומה בירושלים עיר המקדש

בכדי לאפשר לכל דורש ומבקש ליטול חלק בסעודת המצוה ובכינוס דרישת המקדש, רכשו את הכרטיס הגבוה ביותר שיש ביכולתכם.

כרטיס מחיר הקרן 248 ₪, כרטיס מחיר מסובסד 90 ₪,

לא תתקיים התרמה בערב זה

ניתן לשכור דוכנים למכירה ולהצגת חומר בכניסה.

ידרש אישור למכירה או חלוקת חומר במקום.

חניה בחניון בנייני האומה בסך 15 ₪ לכל הערב תשלום בחניון

לפרטים נא לפנות למשה ניימן:  052-3003566

גזור ושלח בהקדם:

לכבוד "התנועה לכינון המקדש"  ת.ד. 31336 ירושלים

רצ"ב ציק על סך ......

שם

כתובת

טלפון

ברצוני להזמין [       ] מקומות לסעודת המקדש

בנוסף לקניית הכרטיסים הנני שמח לתרום סך של ....

תשלום בכרטיס אשראי – באדיבות ארגון "חמלה" בטלפון 0508-649968

מפאת הזמן המצומצם ועבור הצלחת הארגון, נא להרשם מיד –

ונודה לכל מי שיפרסם וימכור כרטיסים נוספים, ויעביר אלינו הפרטים.

כניסה תתאפשר רק בהרשמה ותשלום מראש.

דף החזר נפרד

אני ממליץ לשלוח הזמנות ל:

שם ...... כתובת ........ טלפון......

שם ...... כתובת ........ טלפון......

שם ...... כתובת ........ טלפון......

בכבוד רב __________________

ניתן גם לשלוח שמות מומלצים לכתובת דוא"ל: lamikdash@gmail.com

כל מי שיש בידו תמונות או סרט מהעליות להר הבית של חודש תשרי מתבקש לשלוח אלינו – תודה מראש !

אנא הפיצו מכתב זה לרשימות תפוצה שבידכם, למכריכם וקרוביכם. תודה!

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

חורף בריא - עו"ד ברוך בן יוסף –  יו"ר התנועה לכינון המקדש - 050-8649968--
בברכה
התנועה לכינון המקדש


אין תגובות: